Benefit je významný spôsob formy odmeňovania

bludisko.jpg Záujmom každej úspešnej spoločnosti je nielen získať tých najlepších a najúspešnejších zamestnancov, ale aj udržať si ich lojálnosť a pracovné nasadenie.
Skutočnou výzvou sa stáva hľadanie efektívneho spôsobu ich motivácie. Hoci motivujúco pôsobí zvýšenie platu i jednorazová odmena, psychológovia preferujú práve zamestnanecké výhody. Ich úlohou je motivovať zamestnancov vytváraním rovnováhy medzi pracovnými povinnosťami a súkromím a tým prispievať k ich osobnej spokojnosti.
Dobre nastavený systém odmeňovania, vrátane nepeňažných zamestnaneckých výhod, pomôže stabilizovať kľúčových pracovníkov spoločnosti a vyhnúť sa problémom s vysokou fluktuáciou i s nížšou efektivitou práce.
Pomôžeme Vám nastaviť efektívny spôsob motivácie ľudí inak ako peniazmi využitím našich platforiem a programov na vysokej profesionálnej úrovni. Viac...


Benefity zamestnancov

Benefity pôsobia motivujúco, len ak v pravej chvíli uspokojujú potreby zamestnanca. Inak neprinášajú žiadaný efekt.
Zamestnávateľ by teda mal pri výbere vhodnej formy zamestnaneckých výhod vychádzať z poznania skutočných potrieb a požiadavok svojich zamestnancov. Viac...

Podpora predaja obchodných sietí

Neplníte nastavené plány predaja? Klasické súťaže už nemajú dostatočný efekt? Stagnujete? Hľadáte spôsob, ako dosiahnuť rastúci trend ?
Možno vami stanovený cieľ je orientovaný na príliš dlhé obdobie alebo pozornosť treba upriamiť na priebežnú a pravidelnú edukáciu pracovníkov. A možno odmena a systém hodnotenia neodzrkadľujú ich potreby a chyba je iba v komunikácii.
Neúspech neexistuje, úspech len mešká. Kto neplánuje svoj úspech, plánuje svoj neúspech. Viac...

Verejný internetový obchod

Koľko ľudí, toľko chutí. Niekoho motivuje dovolenka pri mori, iný sníva o kvalitnej videokamere alebo potrebuje väčšiu chladničku či výkonnejší notebook. Dôležité je, že u nás všetko nájdete pod jednou strechou - od vybavenia do kancelárie a domácnosti, až po možnosť zabaviť sa. A získať to môžete dokonca aj na splátky. Viac...