Benefity pre zamestnancov
Benefity pre predajné siete
WebShop

Kontakty

kontakt.jpgBenefit Partner s.r.o.

Pod Rovnicami 710/5
841 04 Bratislava
IČO: 36 834 009
Zapísaná v OR OS Bratislava I., oddiel Sro, vl. č. 47940/B

Telefón: 0907 / 77 88 55

Mail: info@benefity.sk

Poštová adresa:

 Pod Rovnicami 710/5
 841 04 Bratislava