Benefity pre zamestnancov
Benefity pre predajné siete
WebShop

Benefity zamestnancov

zamestnanci_r.jpgPri nastavení motivačných systémov a benefitných programov pre zamestnancov pracujeme s parametrami ako sú daňová uznateľnosť pre zamestnávateľa, daňové aj odvodové zaťaženie pre zamestnanca .

Na základe dôkladného prieskumu a analýzy potrieb a predstáv zamestnancov o vhodnej forme kompenzácie pripravíme a zavedieme systém, ktorý bude napĺňať všetky kritériá, požiadavky a hlavne záujem zamestnancov.

Prispôsobíme Vašim požiadavkám rôzne alternatívy kafetérie.

Naše systémy majú neustály kontakt so zamestnancami aj vďaka dostupnosti inteligentnej platformy ankiet.

Manažment odmeňovania a distribúcie tovaru, prezentov a cien je zabezpečený formou verejného internetového obchodu, ktorý neustále rozširujeme aj vďaka podnetom od našich zákazníkov.

Na komunikáciu pre vašich zamestnancov využívame všetky možnosti modernej techniky.