Benefity pre zamestnancov
Benefity pre predajné siete
WebShop

Ponuka služieb

sluzby.jpgPonúkame kompletný servis pri tvorbe a zavedení motivačných systémov a benefitných programov, ako aj administráciu, následnú podporu a komunikáciu.

Pri tvorbe systému zrealizujeme potrebnú analýzu záujmov vašich zamestnancov alebo predajcov. Podstatnou súčasťou našej kooperácie je zistenie skutočného stavu súčasného motivačného systému, ako aj systému zamestnaneckých výhod a benefitov.

Zoptimalizujeme Vaše daňové a odvodové zaťaženie v maximálnej miere z pohľadu najefektívnejších motivačných systémov a benefitných programov.

Zabezpečíme akúkoľvek administráciu programov zamestnaneckých výhod. Zároveň preberieme záväzky spojené s odovzdaním cien, prezentov, akéhokoľvek vybratého tovaru či dovolenky prostredníctvom nášho verejného internetového obchodu. Súčasťou tohoto servisu je aj vybavenie záležitostí týkajúcich sa záručného a pozáručného servisu distribuovaného tovaru, služby alebo akéhokoľvek predmetu.

Prostredníctvom našich platforiem zaistitíme čo najefektívnejšiu komunikáciu vašich zamestnancov a predajcov, ako aj spätné väzby od nich na doladenie prípadných špecifík.